Želite digitalno preobraziti svoje poslovanje?

Digitalna preobrazba ni nekaj novega, spreminja pa se način, kako organizacije pristopajo k njej. Manj je poudarka na tehnologiji in več na tistih, ki jim to koristi –podjetjem in ljudem. Procesom. Poslovanju. Zaposlenim. Partnerjem.

V tem članku bomo spoznali, kako lahko podjetja v svojo digitalno strategijo vključijo pristop, ki je osredotočen na poslovanje in ljudi na način, da opredelijo posebne izzive, ki jih je moč reševati s pomočjo tehnologij in z lastnim strokovnim znanjem. Preden pa se poglobimo v temelje digitalne preobrazbe, si na kratko poglejmo, kaj je preobrazba in kaj ni.

Kaj je (ne)digitalna preobrazba?

Na podlagi večdesetletnih izkušenj v razvoju in izvajanju preobrazbenih oblačnih rešitev ter izkušnjah pri delu z več kot 300 podjetji na področju preobrazbe IT v podjetjih smo opredelili nekaj ključnih vidikov uspešnega poteka modernizacije:

Strategija – pri vsakem digitalnem projektu je treba upoštevati trenutno stanje in rezultate, ki jih želi podjetje doseči z uvedbo nove tehnologije. Pogosta napaka, ki jo opažamo, je pretirano osredotočenje na instrumente (tehnologije) namesto na cilje. Ne pozabite, da je tehnologija le orodje za doseganje vaših ciljev, in čeprav lahko organizacije uporabljajo podobne digitalne tehnologije, so njihovi poslovni informacijski cilji specifični, saj odražajo njihov edinstveni poslovni model, proces, digitalno zrelost, zahteve panoge in druge dejavnike.

digitalna preobrazba

Odpravljanje ovir – pri izvajanju celovite strategije digitalne preobrazbe bi morale organizacije v svoje poslovanje vključiti novo tehnologijo, ki upošteva človeški dejavnik. Z drugimi besedami, treba je izvajati spremembe, ki so ne le tehnološke, temveč tudi kulturne ter usmerjene v krepitev ozaveščenosti in izmenjavo znanj med različnimi oddelki in sektorji.

Nenehna sprememba – poznate rek »če ni pokvarjeno, ne popravljaj«? To velja, tudi ko se lotevamo preobrazbe IT. Če želite, da bo vaše podjetje v koraku s časom, morate raziskati, kako lahko izboljšate obstoječe procese in sisteme, da bi bolje podprli poslovanje, izpolnili nove in spreminjajoče se zahteve vaših partnerjev ter povečali donosnost. Pri tem ne gre le za uvajanje tehnologije, temveč tudi za preskok s položaja status quo.

Pot do digitalne preobrazbe: začnite tam, kjer ste.

Pri uvajanju digitalne izboljšave je zelo pomembno, da dobro poznate svoj izhodiščni položaj. Eden od razlogov, zakaj do 90 odstotkov preobrazb obtiči, je, da niso opredelili svojih ciljev.

Veliko podjetij pri posodobljenju IT-ekosistemov s težavo oceni, kaj točno je treba spremeniti in na kakšen način. To velja tako za manjša podjetja kot za večje organizacije s kompleksnimi ekosistemi zastarelih tehnologij, aplikacij in poslovnih rešitev. Da si lažje ustvarite celovito sliko o svoji poti preoblikovanja in tehnologijah, ki so vam v pomoč pri reševanju najbolj perečih poslovnih izzivov, morate najprej oceniti trenutno stopnjo svoje digitalne zrelosti. S tem pristopom lahko podjetja načrtujejo projekte glede na prednostne naloge in dodelijo sredstva tistim pobudam, ki lahko njihovemu poslovanju prinesejo največjo vrednost. Ker so pri preobrazbi  pomembni predvsem ljudje, je ključnega pomena tudi to, da v oceno vključite svoje področne strokovnjake, saj boste le s pomočjo njihovih znanj lahko uspešno reševali specifične težave posameznih sektorjev.

Praktični primer: ocena digitalne zrelosti Nelta

Z rastjo skupine Nelt, vodilnega distribucijskega in logističnega podjetja v regiji, so se povečevale tudi njene digitalne ambicije. Spoznali so, da je čas za izvedbo podrobne ocene digitalne zrelosti, ki jim bo v pomoč pri oblikovanju strateškega načrta za nove tehnološke projekte.

Z lastnim pristopom, ki temelji na Microsoftovi metodologiji digitalne preobrazbe, smo skupini Nelt pomagali vzpostaviti pregled nad trenutnim stanjem in opredeliti prednostne naloge preobrazbe na podlagi ključnih ciljev, kot so “vključevanje strank,” “opolnomočenje zaposlenih,” “optimizacija poslovanja” in “preoblikovanje izdelkov.”

Ocenjevanje je bilo razdeljeno na 15 delavnic, v katerih je sodelovalo 26 internih strokovnjakov. Njihova spoznanja so se izkazala za neprecenljiva pri presojanju stopnje digitalne zrelosti z različnih vidikov poslovanja. To sodelovanje nam je omogočilo prepoznati digitalne pobude in jih prednostno razvrstiti. Od vseh pobud so jih 46 izbrali za nadaljnjo obravnavo, nato pa 9 označili za strateške, 22 pa vključili v implementacijski načrt družbe.

Postavite temelje za svojo preobrazbo

Če želite izvedeti, kako vam lahko pomagamo oceniti vaše trenutno digitalno stanje ter začrtati nadaljnje korake s poudarkom na pobudah, ki prinašajo visoko vrednost, in področjih, ki so še posebej pomembna za vaše podjetje, kot so posodobitev starih tehnologij, avtomatizacija, oblačna strategija ali varnost, stopite v stik s strokovnjaki podjetja Mainstream. 

Kontaktirajte nas.

Autor

Mainstream