Politika zasebnosti

Uvod

V tej Politiki zasebnosti pojasnjujemo, kako obdelujemo Vaše podatke o osebnosti, ko obiščete stran www.mainstream.eu (spletna stran) in nas kontaktirate z vprašanji oziroma poizvedovanji prek spletne strani, ko vaš delodajalec odloči, da sodeluje z nami in v drugih primerih, ki bodo v nadaljevanju podrobneje pojasnjeni.

Podatek o osebnosti je vsak podatek, ki se nanaša na fizično osebo, katere istovetnost je neposredno ali posredno določena ali določljiva. Kot primer navajamo, da je to lahko vaše ime in priimek, naslov, kjer stanujete, elektronski naslov, številka bančnega računa, telefonska številka in še številni drugi podatki.

V primeru, ko spletna stran vsebuje povezavo k drugim spletnim stranem ali strežnikom, vas prosimo, da se seznanite z zasebnimi politikami zasebnosti takih spletnih strani oziroma storitev.

Ravnalec s podatki o osebnosti

Mi smo družba Mainstream doo Beograd, naš sedež je na naslovu Nušičeva 15, 11 000 Beograd (Mainstream ili mi), in mi smo ti, ki ravnamo z vašimi podatki o osebnosti. to pomeni, da mi kot ravnalec s podatki določamo namen in način obdelave vaših podatkov o osebnosti. V kolikor imate kakšna vprašanja v zvezi z vašimi podatki o osebnosti, ki jih obdelujemo, nas lahko kontaktirate prek elektronskega naslova: kontaktlice.gdpr@mainstream.rs.

Mainstream je družba, ki družbam nudi gostovanje, cloud in druge storitve IT podpore (storitve “). Da bi mi lahko opravili Storitve, obdelujemo določene podatke naših strank kot obdelovalci, vendar izključno v skladu z njihovimi navodili in v njihovem imenu. Tam, kjer obdelujemo podatke naših strank z namenom opravljanja storitev kot obdelovalci, smo sklenili potrebne pogodbe o obdelavi v skladu z zakonom in sprejeli ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, da ohranimo celovitost podatkov, ki jih obdelujemo. Ker se glede na podatke naših strank, ki jih obdelujemo v sklopu opravljanja Storitev pojavljamo v vlogi obdelovalca, vas prosimo, da se seznanite z zasebnimi politikami zasebnosti takih oseb kot ravnalcev s podatki.

Vrste podatkov, ki jih obdelujemo in namen obdelave

Obdelujemo nekoliko kategorij podatkov o osebnosti v nekoliko različnih situacijah.
Če nas kontaktirate prek spletne strani prek obstoječe forme z vprašanjem oziroma poizvedovanjem o naših storitvah ali nam želite poslati svoje mnenje ali drugo sporočilo v zvezi z našim poslovanjem, bomo od vas zbrali ime, priimek, poslovni elektronski naslov in ime družbe, v kateri delate, da bi vam lahko čimbolj natančno odgovorili na vprašanje.
Če se prijavite na webinarje, ki jih organiziramo prek aplikacije Zoom, bomo od vas pobrali ime, priimek, elektronski naslov in družbo, da bi lahko izvedli webinar, vam poslali strokovno gradivo in podobno. Za vse podrobnosti v zvezi s tem, kako Zoom aplikacija obdeluje podatke o osebnosti vas najbolj ljubeznivo naprošamo, da se seznanite z njihovo politiko zasebnosti.

V kolikor vaš delodajalec poslovno sodeluje z nami, bomo obdelovali podatke kot so vaši kontaktni podatki in delovno mesto, da bi lahko vzpostavili poslovno razmerje, opravili in zaračunali naše storitve. Minimum vaših kontaktnih podatov lahko hranimo tudi po prenehanju poslovnega sodelovanja z vašim delodajalcem, da bi vas s časa na čas obveščali po e-mailu o naših ponudbah in ugodnostih v zvezi s storitvami, za kar imamo legitimen interes. V navedenem primeru lahko od nas vedno zahevate, da prenehamo z obdelavo vaših podatkov z namenom izvajanja direktnega marketinga, s klikom na povezavo ’Odjava’ in mi vas bomo potem prenehali kontaktirati.

V primeru, da prisostvujete dogodkom naše družbe, se utegne zgoditi, da boste fotografirani, o čemer boste prejeli posebno poprejšnje obvestilo, ko prispete na dogodek. Imamo legitimen interes, da fotografije z naših javnih dogodkov objavljamo na spletni strani ali na naših profilih na družbenih omrežjih, da bi tako obvestili javnost o namenu konkretnega dogodka. V slehernem trenutku lahko od nas zahtevate, da vašo objavljeno fotografijo umaknemo z naše spletne strani ali družbenega omrežja preko kontakt e-maila kontaktlice.gdpr@mainstream.rs, nato pa bomo to tudi storili, če so izpolnjeni zakonski pogoji.

V kolikor fizično obiščete naš poslovni prostor, mi iz varnostnih razlogov evidentramo vstope v naš prostor in bomo v zvezi s tem zbrali podatke o vašem imenu in priimku, številki osebne izkaznice in družbi, iz katere prihajate.

V kolikor se pri nas prijavite za delo, bomo od vas zbrali vaš CV, da bi opravili postopek regrutacije in zaposlili ustreznega kandidata. Če niste bili izbrani na delovno mesto, bomo prenehali obdelovati vaše podatke, raznem v kolikor bo naše mnenje, da lahko vaš profil ustreza kakšnemu mestu v prihodnosti. Samo v tem primeru imamo legitimen interes, da shranimo vaš CV in da Vas kontaktiramo v prihodnosti.

Namen obdelave in pravna podlaga

Vaše podatke, ki jih zbiramo, da bi vzpostavili sodelovanje z našimi strankami (vašim delodajalcem) in zaračunali storitve, ki jih opravljamo obdelujemo na podlagi sklenitve ali izvršitve pogodbe.

Če vaše kontaktne podatke hranimo po prenehanju sodelovanja z našimi strankami, to počenmo na podlagi legitimnega interesa, da bi vam pošiljali obvestila o naših storitvah, za katere smo upravičeno prepričani, da utegnejo zanimati organizacijo, v kateri delate.

Prav tako na podlagi legitimnega interesa lahko obdelujemo fotografije, na katerih ste in so posnete na naših javnih poslovnih dogodkih. Ali, na podlagi legitimmnega interesa lahko hranimo CV, ki ste nam ga poslali, ko ste se prijavili za delo v naši družbi, če smo prepričani, da ste profil osebe, kakršno lahko angažiramo v prihodnosti.

Imamo legitimen interes, da iz varnostnih razlogov vodimo evidence zunanjih obiskovalcev naših poslovnih prostorov.

V primeru. če nas kontaktirate zaradi vzpostavitve potencialnega poslovnega sodelovanja, vaše podatke obdelujemo na podlagi sklenitve in izvršitve pogodbe. V primeru, da nas kontaktirate z namenom, da izrazite svoje mnenje, vaše podatke obdelujemo na podlagi legitimnega interesa.

V primeru, da Vaše podatke obdelujemo na podlagi privolitve, lahko vašo privolitev v vsakem trenutku umaknete.

S kom delimo Vaše podatke?

Vaše podatke smemo deliti izključno s parterji, ki nam pomagajo ali nam omogočajo opravljanje storitev (partnerji, ki imajo ustrezno IT infrasrukturo ob kateri pomoči opravljamo storitve ali omogočajo zaračunavanje storitev, ali online servisi, ki omogočajo lažjo obdelavo podatkov). Zagotovili smo, da bodo taki partnerji kot naši obdelovalci, podobdelovalci ali skupni ravnalci pogodbeno zavezani, da imajo dostop samo do nujnih podatkov in da sprejmejo potrebne tehnične in organizacijske ukrepe, da bi zagotovili varnost takih podatkov v skladu z zakonom.

Varstvo integritete podatkov

Skrbimo za to, da so vaši podatki varni. V zvezi s tem smo implementirali ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, da Vaše podatke o osebnosti zaščitimo pred neopravičenim obdelovanjem in v primeru izgube, poškodovanja ali unučenja. Kot primer navajamo, da celovitost vaših podatkov varujemo tako, da imajo samo določene osebe v naši organizaciji dostop do podatkov, uporabljamo pa tudi ustrezne šifre, ki jih redno spreminjamo.

Kako dolgo hranimo vaše podatke?

Vaše podatke o osebnosti zbiramo in hranimo samo tako dolgo, kolikor obstoji za to objektivna poslovna potreba, potem pa jih izbrišemo in prenehamo z obdelavo.

Kot primer navajamo, da podatke, ki jih zberemo prek kontakt forme na spletni strani hranimo najdlje eno leto, prav tako eno leto hranimo podatke, ki jih zberemo z vašo prijavo na naš webinar.

Podatke o kontaktnih osebah zaposlenih pri naših strankah hranimo, dokler traja poslovno sodelovanje, kot tudi, dokler ne potečejo potrebni zakonski roki po prenehanju takega sodelovanja.
Če niste dobili dela, za katero ste se prijavili v naši družbi, smo pa mnenja, da ste kandidat, ki utegne biti poencialno zanimiv za zaposlitev na kašnem podobnem mestu, bomo hranili vaš CV še leto dni, nato pa ga bomo izbrisali.

Če ste prisostvovali našim dogodkom v naši družbi in ste bili ob tej priložnosti fotografirani, te fotografije hranimo leto dni, nato pa jih izbrišemo.

V kolikor fizično obiščete naš poslovni prostor in od Vas zberemo podatke za evidenco vhodov in prihodov, hranimo te podatke eno leto, nato pa jih izbrišemo.

Prenos podatkov

Vaših podatkov ne prenašamo izven ozemlja Republike Slovenije.

Vaše pravice v zvezi s podatki o osebnosti

Imate naslednje pravice v zvezi z obdelavo vaših podatkov o osebnosti:

Zgoraj navedene pravice lahko uresničite tako, da nas kontaktirati po mailu: kontaktlice.gdpr@mainstream.rs

Pristojni organ

Pristojni organ za varstvo podatkov o osebnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije, pri katerm lahko vložite tudi pritožbo v skladu z zakonom.

Na navedeni organ se lahko obrnete na naslovu Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, po mailu na office@poverenik.rs ali po telefonu na +381 11 3408 900.

Spremembe in dopolnitve Politike zasebnosti

V kolikor bomo sprejeli odločitev, da spremenimo Politiko zasebnosti, bomo vse spremembe postavili na tej strani. V primeru, da nove spremembe Politike zasebnosti nalagajo nove načine obdelave vaših podatkov o osebnosti, za katere je v skladu z zakonom potrebna Vaša privolitev, vas bomo naknadno zaprosili za tako privolitev.